O nás

Ateliér Daďa Architekti byl založen v roce 1998. 
V ateliéru zpracováváme projekty staveb všech typologických druhů, včetně rekonstrukcí, projektů interiérů a designu. Máme za sebou mnoho úspěšných realizací a spokojených klientů, kteří jsou u nás vždy na prvním místě. Projekty řešíme od úrovně záměru, přes studii, veškeré projekční fáze až k autorskému dozoru během výstavby. Preferujeme zakázky, kde můžeme být součástí všech etap projektu, protože jen tak můžeme garantovat úspěšný výsledek celého realizovaného díla. 
Naším krédem je slušnost a odpovědnost vůči klientovi, ale i ke všem ostatním účastníkům realizačního procesu. Máme mnoho zkušeností, které nám poskytují dobrý základ pro kvalitní práci architekta. 

ZOBRAZIT VÍCE

Z blogu..

Prostorové principy a souvislosti v přístupech navrhování veřejného prostoru a interiéru 
Rčení, že architektura je jenom jedna, platí. Šíře architektonických úloh se pohybuje od designu židle až k územním plánům velkých měst, ale ve skutečnosti se mění pouze měřítko, principy a tvůrčí nástroje zůstávají stejné. Kompoziční principy jsou používány stále znovu a zůstává na architektech, které z nich použijí pro řešený úkol a jakým způsobem zhodnotí jejich působení pro optimální návrh. Můžeme to dokumentovat na souvislostech urbanizovaného prostoru a interiérů budov. Veřejný prostor vnímaný pohledem architekta bych analogicky přirovnal k interiéru budovy. Veřejný prostor je interiérem zastavěného prostředí. Vzájemnou analogii mezi částmi města a vnitřkem staveb, které jej utvářejí, podporují podobné výrazové prostředky při jejich tvorbě. Pro utváření interiéru i veřejného prostoru platí stejná pravidla jako pro každou architekturu. Rozsah a velikost řešeného jsou odlišné, ale principy pro řešení zůstávají stejné. Navrhování a utváření interiéru a veřejného prostoru je komplexní záležitostí, na jejímž konci je funkční architektura pro člověka. Hlediska provozní a estetická musí jít ruku v ruce. Veřejný prostor podobně jako místnost či komunikace v domě někam vede, má nějakou funkci a něco se v něm odehrává. Podobně jako jednotlivé místnosti mají svůj účel, je tomu stejně i v exteriérech našich měst. Někde je potřeba člověka urychlit, aby jen prošel, někde je prostor pro zastavení, shromáždění, odpočinek atd. Stejně jako v interiérech budov architekt musí tyto požadované funkce podpořit výrazovými prostředky, navodit potřebnou atmosféru, umožnit jednoduchou orientaci, usnadnit údržbu, podpořit bezpečnost atd.   

ZOBRAZIT VÍCE